Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring van VOF MediumJaco omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij vragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers
IP adressen: alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wanneer u het contact- of opleidingsinschrijf- of bestelformulier invult:
E-mailadres (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering en het toesturen van digitale bestellingen zoals digitale cd’s.

Naam (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de opleidingsinschrijving of facturering.

Bedrijfsnaam (niet verpicht), Naam, Adres, Postcode, Woonplaats (verplicht): om de inschrijving opleiding, de bestelling en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de opleiding of de bestelling en/of u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Telefoonnummer (niet verplicht): uitsluitend om contact met u op te nemen bij vragen over niet-betaalde facturen.

Overige gegevens die worden vastgelegd:

Betalings, start- en einddatum opleiding: voor onze opleiding administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Gegevens inzake aanmelders opleidingen: voor onze opleidingadministratie.

Gegevens inzake overige bestellingen: om bestellingen te kunnen verzenden.

Andere gegevens:

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie: om met u te corresponderen.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hoeft u uitsluitend uw emailadres op te geven. U kunt zich ten alle tijde via de nieuwsbrief ook weer uitschrijven. Uw emailadres wordt dan direct verwijderd. U kunt zich ook per email (info@mediumjaco) bij ons afmelden en wij voeren het verwijderen dan per omgaande uit. Wanneer u toch meer dan alleen uw emailadres doorgeeft dan zullen wij deze extra gegevens alsnog verwijderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake opleidingen en overige bestellingen worden uitgevoerd door VOF MediumJaco Toldijk.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De gegevens van het contactformulier (anders dan bestellingen en/of abonnementen) worden niet opgeslagen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

PLAATSEN WIJ COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op de computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat uitsluitend om functionele cookies.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: info@mediumjaco

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.