Paramedisch Consult

Wat zegt mijn lichaam, wat wil mijn ziel?

Door mijn jarenlange ervaring in mediumschap en trance healing kwam en kom ik vaak in aanraking met blokkades, verstoringen en ziektes in de menselijke geest en het lichaam. Het is voor mij soms heel eenvoudig om een blokkade of ziekte te analyseren. Dit komt veelal voort uit het rationeel of emotioneel verleden (zelfs vorige levens) en de hieruit voortvloeiende ” belemmerende” overtuigingen van de mens. Zelfs wanneer dit erfelijk is kunnen we vaak de familielijn doorspitten naar de werkelijk causale oorzaak van de kwaal en wat daar geestelijk aan inzichten uit naar voren mogen komen. Ik ben geen geneesheer en kan u derhalve niet beloven dat je beter wordt. Doch, geestelijk inzicht in je persoonlijke omstandigheden kunnen oorzaken naar voren brengen om tot stabilisatie of verbeteringen te komen. Sommige ziektes zijn in zo’n vergevorderde staat dat het ons lot/levenspad is om juist die uitdaging aan te gaan, met welke (ziels-) reden dan ook.

Ik heb mijn mediamieke fijngevoeligheid de laatste jaren getraind op het medische vlak en kan zodoende, vaak zeer nauwkeurig aangeven waarom een bepaalde ziekte, van welke aard ook bij de mens aanwezig is. Ik lees als het ware de ziel die een signaal via het lichaam afgeeft om het ego bewustzijn erop te attenderen wat aandacht verdient. Ik geef deze inzichten graag via een mediamiek paramedisch consult. De uitdaging ligt volgens mij vooral daarin om mensen enthousiast te maken en uit te nodigen om samen te kijken naar wat er in jouw specifieke situatie mogelijk is om te werken aan herstel. Wat ligt er aan de ziekte/klachten ten grondslag, waar je mee aan de slag wil/kan gaan? Dit kan naast de reguliere zorg bestaan. Ik ben persoonlijk een groot voorstander om samen te werken met de reguliere zorg. En gelukkig staan steeds meer artsen en psychiaters open voor deze diepgaande samenwerking.

Een medium kan zich verbinden met de niet materiële wereld en zo inzicht krijgen in de geest van de mens. Zij kunnen niet alleen contact maken met de ziel, geestelijk begeleiders, engelen of andere positieve danwel negatieve entiteiten. Maar ook met de gevoelens en emoties van de mens en de daaruit vloeiende gedachten van de mens. Zowel uit het verleden als het heden.

Mensen hebben naast emoties, dat zijn opgeslagen gevoelens in het emotioneel lichaam, die zich in de aura, je geest, bevinden, de nijging om erg negatief over zich zelf te denken. Sommige ziektes, blokkades of andere storingen hebben een negatief gedachtegoed nodig om goed te kunnen gedijen. Naast een vervuild milieu, slecht en ongezond eten en bewegen, vloeibare metalen in griepprikken, vaccinaties en fluoriden, is een belangrijk factor van het ontstaan van ziektes je gedachten! Gedachten zijn energie. Gedachten zijn dus kracht en negatieve gedachten kunnen zeer ziekmakend van aard zijn! Ook onverwerkte emoties die bewust of onbewust zijn weggestopt zijn op den duur ziekmakend.

Onze ziel geeft signalen af aan ons lichaam in de vorm van verstoringen, blokkades, pijn en of ziektes. Zodoende kunnen we alert zijn op ons gedrag om deze vervolgens te transformeren, door inzicht in onze bewuste en onbewuste handelingen, patronen en gedachten. Helaas hebben de meeste van ons deze mogelijkheid gaandeweg in onze evolutie verloren.

Noëtische wetenschap

Noëtiek betekent denkleer en is afgeleid van het Griekse woord noetikos wat betekent ‘vanuit een ethische geest’. De definitie van Noëtische Wetenschappen wordt op verschillende manieren uitgelegd, maar alle definities komen uit op de kracht van de menselijke geest: Noëtische Wetenschap is de “verstandsleer” waarbij mensen met een bundeling van hun geestelijke vermogens macht kunnen uitoefenen op de materie.

Experimenten

Er zijn een aantal experimenten gedaan vanuit het Instituut voor Noëtische Wetenschappen die aantonen dat de mens inderdaad controle heeft over materie door de kracht van de gedachten. Een voorbeeld hiervan is een proef waarbij een aantal mensen rond een glas met ijs worden gezet. Wanneer deze mensen vrolijk zijn vormen er zich mooie kristallen in dat ijs, wanneer er boze mensen rond zitten zal het ijs barsten en geen mooie kristallen vormen. Ook de Japanse onderzoeker Masuru Emoto heeft kunnen bewijzen dat onze gedachten, gevoelens en woorden in staat zijn om watermoleculen te beïnvloeden. En u weet dat uw lichaam voor minstens 70 % uit water bestaat…

Gedachten zijn dus kracht! Gedachten kunnen positief als wel destructief van aard zijn.

“Alles wat wij zijn is het resultaat van onze gedachten…” Boeddha

Gedachten zijn energieën en energieën trekken het gelijke aan.

Vermoeidheid,borderlijn,wisselstemmingen, stemmen in het hoofd, chronische klachten, schizofrenie, depressies en angsten kunnen vaak geheeld worden doordat de mens auralifters, overleden geesten, in hun aura/geest hebben. Heel vroeger noemden we dit demonen. Dit zijn geesten die niet naar de dimensie van het licht zijn gegaan maar aardgebonden personen blijven. Deze personen dragen in hun energie nog steeds een emotie. Bijvoorbeeld angst, eenzaamheid, verdriet, niet gezien zijn of niet gehoord zijn etc. Deze emoties zijn energieën en energie trekt energie aan. In mijn praktijk komt het dikwijls voor dat mensen hier last van hebben terwijl dit dus niet van henzelf is! De nare en storende gedachten van deze overleden persoonlijkheden zenden hun energie bewust of onbewust in de op Aarde levende mens. Bovenstaande is eenvoudig te helen. Weet wat je zelf denkt en wat je eventueel wordt toegezonden. Welkom in de nieuwe tijd!

Wanneer mensen op Aarde een bepaald emotioneel thema hebben uit te werken om zodoende in hun evolutie proces te groeien, kan men verschillende entiteiten aantrekken of onbewust creëren. Dit kunnen naast auralifters, schaduwzelven en deelzelve ook vorige zelve zijn die niet naar het licht zijn gegaan en nog in jouw energieveld, aura oftewel geest aanwezig zijn. Dit beïnvloedt ons karakter maar kunnen eenvoudig getransformeerd worden wanneer je een goede geestelijke begeleider daarvoor hebt gevonden.

Wil je meer weten over jezelf?

Je kan altijd een consult afspraak maken met MediumJaco.

Jaco geeft consulten in Toldijk in de achterhoek. 50/60 minuten per consult. Kosten € 95,–

Vanzelfsprekend mag je het consult opnemen met geluidsopname van bv. mobiel, I phone of I pod

In geval van verhindering voor geboekt consult wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door MEDIUMJACO. (zie de algemene voorwaarden)

Consulten via Skype zijn ook mogelijk.
Op maandag van 11.00-14.00 uur
Op woensdag van 10.00-13.00 uur / 19.00- 21.00 uur
Afgesproken consulten via Skype of mail dienen vooraf per bank overgemaakt te zijn.
Op Mediumjaco rek.nr. Rek nr.: NL48 RABO 0383 7581 57
Toldijk.

Het is ook mogelijk een korte mail te sturen met je vraag voor een kort en direct antwoord. Geef in de mail aan op welke naam en wanneer je de bijdrage hebt gestort plus je foto. Daarna zal ik je z.s.m. beantwoorden.

Mail-consult, Bijdrage € 45,00

Rek. Nr. NL48RABO 03837 58 157 tnv. MediumJaco
O.v.v. Mailconsult, voornaam en achternaam, datum van toezenden mail.

Je kunt het mailconsult ook per post doen. Doe dan bovenstaande allemaal in een enveloppe met retourenveloppe voorzien van postzegel, met adres waar je het naartoe gezonden wil hebben.

Alle informatie wordt buitengewoon discreet behandeld.