Nawoord

Steeds dichter kwam ik bij mijn Zelf. Steeds meer voelde ik mij thuis. De verdieping in mijn Zelf kwam ook tot uiting in mijn consulten en in mijn lessen mediumschap. De enorme transformatie waar we als collectief midden in zitten begon zich steeds meer te manifesteren in mijn persoonlijke omgeving. De Spirituele & Intuïtieve academie die ik in tweeduizenddertien had opgezet groeide als kool. Het team van leraren breidde zich uit en samen ondersteunden we vele leerlingen met hun eigen transformatieprocessen. Het contact met de Spirituele wereld verdiepte zich steeds meer en daardoor ook de contacten met ons Zelf. Blokkades en beperkte overtuigingen werden meer en meer tot in het celbewustzijn getransformeerd. Oude jassen werden uitgedaan en Verlichting kwam ervoor in de plaats.

Ikzelf merkte dat ik nog meer ruimte nodig had om zodoende mijn ik en mijn Ziel te kunnen laten samensmelten. Ik stopte met mediamieke lessen in Breda en Eindhoven en gaf deze door aan andere gepassioneerde leraren. In mijn meditaties werd ik mij bewuster dat er soms hele heldere kleuren doorkwamen en mijn geest en lichaam daarmee in aanraking kwamen. Wit Licht, Groen Licht, Blauw Licht, Geel/Goud Licht en Violet Licht. De laatste lijkt wel een vlam en gaat dagelijks door mijn bewustzijn heen. Ik ging mij verdiepen in deze kleuren en kwam al snel tot de ontdekking dat deze heldere lichten of beter gezegd vlammen alles te maken hebben met De Zeven Heilige Vlammen. En dat deze Heilige Vlammen worden beheerd door opgestegen Licht Meesters. Literatuur hierover kwam al snel op mijn pad en een nieuwe studie had zich aangediend. Deze nieuwe informatie raakte mij diep en al gauw leerde ik over de oorsprong van deze Heilige Vlammen. Ze bevinden zich in de sferen van Licht en zijn als waarachtige tempels die zorgvuldig worden bewaakt door niet alleen de Opgestegen Lichtmeesters maar ook door de Aartsengelen en hun Goddelijke tweelingzielen. Ik weet dat men op Aarde veel kan leren en dat men in de sferen verder leert. Net zolang tot we een ware wijze en liefhebbende Lichtmeester zijn. Maar een opgestegen Lichtmeester heeft zich in de stof, dus op Aarde, dusdanig gemanifesteerd en is dusdanig geascendeerd dat hij is samengesmolten met zijn Ik Ben energie. De Goddelijke energie die ieder mens bij zich draagt en geduldig wacht tot de mens zich overgeeft aan deze waarachtige energie verbonden met de Bron. Voor deze opgestegen Lichtmeesters is het een koud kunstje om te materialiseren of te dematerialiseren. Wanneer Zij willen kunnen ze hun eigen trilling dusdanig verfijnen en de derde dimensie verlaten en de sferen of welke dimensie dan ook bezoeken. Zou Jezus dat hebben bedoeld met: “wanneer u de tweeën één maakt?” De laatste keer dat we weten van materialisatie en dematerialisatie is uit de tijd van Mozes. Hij veranderde zijn staf in een slang. De andere priesters moesten hierom lachen en creëerden eveneens een slang uit hun staf. Ze hadden er alleen niet op gerekend dat de slang van Mozes de andere slangen dood beet. De priesters konden niet anders dan concluderen dat de gedachtensnelheid van Mozes sneller was dan die van hun en dat Mozes krachtiger was. Hierop mocht hij vertrekken en rest is geschiedenis. Ik voelde een nieuwe richting en de Heilige Vlammen zouden mij daar bij helpen.

Ik besprak mijn nieuwe studie met een goede vriendin en collega van mij, Petra. Ook zij raakte bevangen van deze nieuwe energieën en al gauw raakten we er niet over uitgepraat. Zij logeert met grote regelmaat op onze Boerderij de Vrije Geest alwaar zij contact maakt met de natuur. Praten met bomen, wolken, de Zon of Maan of welk gewas dan ook is voor haar de normaalste zaak van de wereld. Communiceren met gidsen, deva’s, buitenaardsen of Engelen is voor haar net zo gewoon als een cracker met kaas. Twee jaren lang heeft zij zeer intensief met haarzelf gewerkt en vele transformaties doorstaan. Vaak wisselden we consulten uit en doorleefden niet zelden heftige emoties die ons celbewustzijn diep aanraakte. ‘s Avonds maakten we steeds vaker een goed kampvuur waarbij de gesprekken alleen nog maar over Spiritualiteit gingen. Ik heb op een gegeven moment een klok buiten opgehangen want we praatten vaak tot diep in de nacht. Altijd zijn we omringd met de Spirits en deze communiceren graag met ons. Veel informatie komt er op deze wijze tot ons. Met het bespreken van de Heilige Vlammen kwamen er grote en zeer wijze en liefdevolle opgestegen Lichtmeesters tot ons. Ze hielden van onze enthousiasme. Communicatie met Meester Sanada, Meester Hillarion en Meester Saint Germain is voor ons de gewoonste zaak van de wereld geworden. We waren ons er nog niet van bewust dat we langzaam maar zeker werden voorbereid tot samenwerking. Ons werd gevraagd de Heilige Vlammen onder de aandacht van de mens te brengen via workshops. Diezelfde avond kwamen er vele soorten vormen van bewustzijn van andere Stellaire werkelijkheden en vroegen of ze zich ook mochten komen voorstellen in de nieuwe workshops. “De mens is nu klaar om tot een multidimensionaal bewustzijn te komen.” Ze willen graag door Petra en mij heen spreken om zo tot eenheid te komen met de mens die zich daarvoor open stelt. Ze willen zich zelfs gaan laten zien! Je begrijpt dat we diep onder de indruk waren en op de vraag waarom wij uitgekozen waren antwoordde Saint Germain: “Omdat het in de sterren staat geschreven.” Oef! We keken elkaar vol ongeloof aan en een helderziend beeld kwam tussen ons beiden tot stand. We zagen een grote grot met veel mensen er om heen. Athene, Griekenland. In de grot zat een medium die Goddelijke Boodschappen aan de mensheid doorgaf. Ze werd bijgestaan door een broeder die haar beschermde. Die broeder was ik! En Petra was het medium, het Orakel van Delphi! Ongelofelijk. Wat een eer en wat een prachtige ontdekkingsreis zal dat nu gaan worden! Het gaat om een eendaagse workshop waarin de mens in contact komt met zijn ‘Ik Ben’ energie en zijn multidimensialiteit. De groep mag niet meer dan twaalf mensen groot zijn en een biologische lunch zal moeten worden aangeboden in verband met het ontgiften van lichaam en geest. Diepe verbindingen worden aangegaan en ascentie vindt plaats. Zo werd het ons gegeven en we werden tevens gevraagd een private cirkel op te zetten. Iedere andere week zouden we in de energie gaan zitten. Twee stoelen tegenover elkaar en een stoel op de andere windrichtingen. De juiste stenen, kristallen en mineralen werden uitgezocht en speciaal voor deze Ascensie Cirkel gebruikt. Tevens werd ons gevraagd biologische appelsap klaar te zetten omdat deze opgeladen zou worden door Saint Germain zelf. De sap is nodig voor het reinigen van de organen om de steeds hogere trillingen aan te kunnen in het celbewustzijn. Het lijkt steeds of er een soort elixer in wordt gedaan die soms verzoet en soms ook verzuurt. We zitten vaak een uur in de energie die voelbaar aanwezig is. En of dit allemaal nog niet overweldigend genoeg is sprak Meester Hillarion ons toe en vertelde dat er voor het eerst, sinds duizenden jaren, weer een van de Heilige Vlammen op Aarde zou komen en wel de Heilige Groene Vlam van Genezing en Manifestatie. “Wauw!” zei ik. “Maakt mij niet uit waar die gaat staan maar daar ga ik heen.” “Dan hoef je niet zo gek ver. De Heilige Groene Straal komt namelijk in jouw achtertuin, in de grote weide! Je loopt er aanstonds zo naartoe en als je het nodig vindt pendel je het uit met je wichelroede.” Ongelofelijk dacht ik… in Toldijk? “Klopt, in Toldijk”. Maar waarom ontvang ik zoveel energieplekken vroeg ik in gedachten. “Omdat de Aarde dat ons heeft gevraagd.” “ De groene straal ook?” “Dat komt uit andere regionen waar wij ook diep ons hoofd voor buigen.”

Maar inderdaad, we voelden de Groene Straal direct en de wichelroede sloeg ook aan. We hebben het nu al aan meerdere mensen laten voelen en het is steeds beter voelbaar en invoelbaar. De juiste stenen zijn verzameld om zodoende de Straal te ondersteunen. Jade, smaragd, chrysopraas en robijn in zoisiet. Waanzinnig! Waar zal dat avontuur ons brengen?

Een programma staat klaar en na de zomer gaan wij deze dagen aanbieden. Het belooft wat. Ik ben benieuwd. Na de zomer stop ik in Bussum en ik zal dan alleen nog maar bij mij thuis in Toldijk gaan lesgeven. Enerzijds de nieuw te geven Ascensie Lessen en anderzijds de mediumschap en trance healing lessen. Met dit boek sluit ik dus een zeer bijzondere periode van mijn leven af en begin er ook weer één. Ja, het leven kan heel mooi zijn en dat is het ook! Ik ben zo dankbaar! Ik besef dat ik dit boek niet geschreven heb maar dat het boek mij heeft geschreven.

Dankwoord

Met grote dank aan alle cursisten en consultanten die ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen en ontmoeten. Zonder jullie was ik niet waar ik nu ben. Dank jullie wel!

Boek Informatie

Klik hier om naar boek informatie pagina te gaan.